СЕРВИЗ

ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК е лицензиран фискален сервиз за всички предлагани фискални устройства.  Поддържа индивидуални бази данни на всички свои клиенти. Сервизът обслужва над 3 000 клиенти с актуални договори за извънгаранционна поддръжка. Времето за отсервизиране рядко надвишава 24 часа.

ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК разполага със съвременна техническа база включваща сервизни автомобили и модерна техника за диагностика и ремонт, която позволява бързо и качествено отсервизиране.

При изграждането на ERP системи в различни обекти, сервизът извършва окабеляване, монтиране и настройка на всички устройства и софтуери по предварително одобрените от клиента проекти. Във връзка с по-нататъшната правилна експлоатация на готовите комплексни системи, предлагаме варианти на дистанционна поддръжка на софтуера, дистанционна хардуерна диагностика, както и сервиз на фискалните устройства  и останалия хардуер.

Клиентите на фирмата имат възможност да избират видове от абонаментна поддръжка в зависимост от индивидуалните особености. Съчетаваме новите дистанционни методи на диагностика и сервизиране с комплект от услуги /хардуерна, софтуерна и фискална/, което позволява цялостно обслужване от сервиза на ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК.