За ресторанти

ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК е една от първите фирми предложили системи за ресторанти на българския пазар. Натрупаният опит ни позволява да предложим решения, които да подобрят и развият работата в различен тип ресторанти и други обекти за хранене.

Имайки предвид специфичните изисквания към софтуерните решения, ние изграждаме работни места със стационари и мобилни устройства. Това повишава бързината на обслужване, като обхваща всички процеси – поръчка, продукция и финализиране на сметката на клиента.

Системите, внедрени в ресторанти, позволяват контрол за сроковете на годност на отделните продукти, както и поддържането на оптимални количества от тях. Всички процеси свързани с контрол, анализ и стремеж за по-висока ефективност са немислими без наличието на правилна организация и обслужване.