За магазини

ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК прадлага различни решения за системи в магазини. В зависимост от типа на обекта, те могат да бъдат с едно или с повече работни места.  Изграждаме комбинирани работни места в малки търговски обекти, където обслужването на клиентите се извършва от един човек на едно работно място.

За супермаркети със специализирани щандове се интегрират везни с етикиращи принтери за бройни и тегловни етикети или новото поколение РС базирани везни. На изхода на обекта може да предложим варианти на POS работни станции. Новите ERP системи позволяват интегрирането на устройства, като мобилни терминали за инвентаризация и контрол, новите SELF CHECKOUT каси за самообслужване.

Така оборудвани обекти с интегрирани ERP системи позволяват подобряване на финансовия контрол и обслужването на клиентите. Има богата гама от справки и отчети, позволяващи консулидиране и анализиране на отделните звена, водещо до успешно планиране на бъдещи проекти.