ERP СИСТЕМИ

ERPERP (Enterprise Resource Planning) е единна, ползваща обща база данни софтуерна система, която обхваща всички бизнес процеси в обекти, като: магазини, ресторанти, офиси, складове или други - планиране, бюджетиране и контрол в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната отчетност.

  
Основни характеристики на системите

  • Комплексност - ERP системата обхваща всички процеси в компанията. Предлага многофункционалност, съобразена със спецификата, структурата и индивидуалните упраленчески решениея и цели.
  • Интегрираност - информацията се въвежда еднократно и  намира своето отражение във всички свързани модули, като незабавно става достъпна за всички лица, оправомощени да я получават.
  • Автоматизираност - позволява своевременен контрол и пренастройка в отговор на постоянно променящите се условия и пазарни предизвикателства.

 

                                                    

                За магазини                            За ресторанти                За обекти с Event Planning